RENOVERING AF BAROKHAVEN

De nuværende ejere Christel og Frederik Lüttichau gennemførte i 2009 - 2010 en omfattende renovering af haveanlægget med støtte fra Realdania Fonden.

Projektet omfattede inden bevillinger 6.2 mio kr til restaurering.

Opland Landskabsarkitekter bistod Søholt Gods med rådgivning.

Renoveringen omfattede blandt andet:
  • Oprensning af damme langs ydersiden af haven
  • Udskiftning af linde- og avnbøgehække.
  • Nyt toplag af grus på alle stier.
  • Ny fortolkning af fontæne centralt i haven.
  • 110 nye prydtræer i buskethaven.
  • Beskæring af hække og træer.
  • Nye adgangs- og parkeringsforhold.
  • Hegning, herunder smedejernslåger og porte.
Se mere om renoveringen på www.herregaardshaver.dk
Søholt | Søholtvej 20, 4930 Maribo - Danmark | info@soeholt.nu