LANDBRUGET
Søholt er geografisk beliggende midt på Lolland og der drives i alt ca. 900 HA landbrug. Jorden er gennemgående af god bonitet og beskaffenhed. Markbruget drives rationelt efter tidens normer, hvor man i disse år har betydelige investeringer i IT.

Vi bruger eksempelvis GPS baserede høj præcisions styringssystemer. Det betyder bl.a. at i forbindelse med de fleste af de arbejdsopgaver, der løses i marken, styrer traktorføreren nu ikke længere traktoren.
 
Åbent Hus i Landbruget

Føreren er primært engageret med at overvåge at opgaverne løses rigtigt. Traktorføreren er i dag traktorpilot. Hermed opnås et bedre arbejdsmiljø, en høj effektivitet i udnyttelsen af vore maskiner, samt en bedre udnyttelse af vore resurser i forhold til at optimere udbyttet – også til gavn for vort miljø.
Vi har på bedrifterne det langsigtede mål at opnå sporbarhed og en høj grad af fødevaresikkerhed i vores del af kæden fra jord til bord.
 
Vores GPS styrede dokumentation af vore aktiviteter sammen med vore opbevaringsfaciliteter, hvor vi opbevarer korn og oliefrøprodukter i nybyggede lukkede stålsiloer, der er helt sikrede mod skadedyr og fugle, er blandt midlerne til at nå målene i strategien.

På Søholt produceres bl.a. maltbyg, brødhvede på konceptavl (uden brug af vækstregulerende midler), til de danske havnemøller.

Græsfrøproduktionen afsættes til danske frøfirmaer, hvor produkterne bruges i fine græsfrøblandinger til golfbaner og parker samt anlæg over hele verden.

Søholts planteproduktion stiller krav til vores evne til at producere en vare af høj kvalitet og i en forholdsvis stor og ensartet mængde.

I sædskiftet på Søholt indgår byg, malt- og fremavlsbyg; hvede til brød, fremavl og foder:raps, som leveres til Rapsol, der producerer madolie bla. til Kærgården; ærter til konserves/konsum; græsfrø til DLF; roer til sukkerproduktion.


Om maskinparken på Søholt - se her.
Henvendelse vedr. landbruget kan ske til driftsleder Poul Erik Søndergaard, mail: ps@soeholt.nu

Sædskiftet indeholder:
Frø, korn, raps, sukkerroer

I landbruget er foruden en driftsleder og 2 fastansatte og en elev.
 
 
Driftslederen
Søholt | Søholtvej 20, 4930 Maribo - Danmark | Tlf.: 75897263 | info@soeholt.nu