SØHOLT
Søholts vestvendte tårn, smalle hovedbygning og svungne gavle spejler sig i Maribo Søndersø og vidner om tidligere tiders liv og levned fra hospital og gårdanlæg, over bindingsværk og kapel, til trelænget barok-anlæg, og senest, ny renæssance-slot fra 1804, funderet i den gamle hovedbygning fra de tidligste tider.I dag står den hvide bygning stadig tæt på vandspejlet, bestående af i alt 1400 hektar sø, som udgør et af Danmarks største ferskvands-systemer med 13 øer og et unikt fugle-, dyre og planteliv året rundt.
 
Huset har set meget og været base for mange forskelligartede mennesker og familier, som, siden middelalderen, har kunne nyde solnedgangene i søens spejl, råvildt, dåvildt, harer, ørne, hejrer, gæs og ænder og den ro, som beliggenheden tilbagetrukket fra større byer og vejnet giver.

Monument Søholt forener det kulturhistoriske landskab og datidens stringente barokhave-anlæg med helt unik vild og meget levende natur.
 
 
 
 
 
Mange sjældne, fugle, ænder og gåsearter yngler i Maribosøerne og tusindvis af vandfugle, gæs, ænder og blishøns raster hvert år her i Naturparken. Her er sjældne urter og orkideer, gravhøje på marker og i skoven og gamle voldanlæg fra vendernes tid.
 
Søen er en af Danmarks reneste søer og her er basis for et helt forrygende geddefiskeri, som desværre ikke kan tilbydes til vores gæster lige nu, da fiskeri og fugle-yngel ikke kan forenes i henhold til Naturfredningsforeningens bestemmelser.

Barokhaven er åben, skoven, søerne og markerne kan nydes, vores smukke pavillon, Skelsnæs-pavillonen, tæt på bådebro og gamle høje er altid leveringsdygtige i nye oplevelser. Med madpakken i pavillonen eller under åben himmel i naturen.

 
Vel mødt!
Christel og Frederik Lüttichau
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Søholt | Søholtvej 20, 4930 Maribo - Danmark | info@soeholt.nu