EVENTS PÅ SØHOLT

På tur i naturen omkring Søholt
Søholt inviterer i samarbejde med naturvejlederne i
Lolland kommune på en række ture i naturparken. Se mere her.
 
Og den 19. juni spænder vi løbeskoene og arrangerer løberuter, gå-rute, depoter og medaljeudlevering i samarbejde med Holeby Medborgerhus. Se linket: https://www.lobmedholebymedborgerhus.dk/445232785 
 
Besøg i barokhaven på Søholt 2022
Søholt gods inviterer til rundvisning i den gamle barokhave på Søholt. Haven er en af Danmarks ældste autentiske barokhaver, anlagt i 1690’erne. Selvom en del af haven er blevet nyfortolket ved en stor restaurering i 2009-10 er den gamle grundplan bevaret og de fleste af avnbøgehækkene er de oprindelige, nu over 300 år gamle træer.
I barokhaven er der også staudebede med lokale vilde planter og desuden vil vi også tage et kig på blomsterengen nord for hovedbygningen ned til Maribo Søndersø, hvor der vokser mange vilde engblomster.
Afslutningsvis tager vi et kig på avlsbygningerne opført i 1920 og går igennem skovbørnehaven på Søholt, inden vi afslutter dagen med at servere en kop kaffe og kage fra caféen på Søholt, der evt. kan nydes i orangeriet.
Søndag d. 12. juni kl. 13. Mødested P-pladsen ved Barokhaven, Søholtvej 51, 4930 Maribo
Arrangør: Søholt Gods
Guide: Naturvejleder Uffe B. Nielsen
Deltagergebyr 100 kr. (inkl. kaffe og kage) som betales ved ankomst (der tages mod MobilePay)
Begrænset deltagerantal der kræver tilmelding på 23236821 eller ubn@mail.tdcadsl.dk

Tekst til svampetur:
Svampetur på Søholt 2022
I samarbejde med Aage V. Jensen Naturfond inviterer Søholt på en svampetur på Søholt og i dele af Storskov. Normalt må man jo kun færdes på skovvejene i private skove, men denne dag er der mulighed for, at turdeltagerne kan samle svampe under træerne udenfor stierne.
Hvis vejret har været gunstigt, er der på disse lokaliteter gode muligheder for at finde mange spændende svampe bl.a. nogle af vores allerbedste spisesvampe. Vi vil gå en tur gennem dele af skovene og på vores vej indsamle og se på hvad vi finder af svampe. Vi slutter turen med at gennemgå dagens høst i orangeriet i barokhaven og informere om, hvad der er spisesvampe og hvilke giftige arter, man absolut skal undgå. Husk kurv og kniv og evt. lidt at drikke/proviant!
Lørdag d. 1. oktober kl. 10 til ca. 13. Mødested P-pladsen ved Barokhaven, Søholtvej 51, 4930 Maribo
Arrangør: Søholt Gods i samarbejde med Aage V. Jensen Naturfond
Turleder: Naturvejleder Uffe B. Nielsen
Deltagergebyr på 50 kr.
Begrænset deltagerantal der kræver tilmelding på 23236821 eller ubn@mail.tdcadsl.dk
 
Til hest i Søholt
 
Se mere her.
 
Jagtridning
 
Se mere her.
 
Kultur i haven
 
Se mere her.
 
 
 
 
KØB AF RIDEKORT

Priser for sæsonen 1. april 2019 - 31. marts 2020
Dagskort kr. 75,00
Årskort kr. 650,00

Ved køb af dags- eller årskort indbetales beløbet på flg. konto:
Dansk Bank 0612 4412 314 255

HUSK:
Ved køb af dagskort via netbank skal du selv printe og huske at medbringe kvittering på turen.

For yderligere informationer kontakt Marianne Vestergård på Søholt Godskontor - tlf. 7589 7263 eller info@soeholt.nu
Søholt | Søholtvej 20, 4930 Maribo - Danmark | info@soeholt.nu