Parole inden et morgentræk
Stor artsdiversitet kombineret med store antal gør andejagt i Maribo Søerne til en unik oplevelse
Dagens jagthistorier fortælles bedst med te og udsigt over søen på Søholt

JAGT

I det smukke herregårdslandskab mellem Maribosøerne råder Jagtvæsenet over mere end 1100 ha. Området er domineret af remiser, marker, skove og enge; uforstyrret og fjernt fra byer og større veje. En magisk lomme af skøn natur i Danmark. Der udlejes et antal dagjagter på fasaner og ænder for jagtselskaber på 10-12 deltagere.

Yderligere udlejes et antal rough shooting arrangementer, hvor 6-8 jægere f.eks med egne hunde, kan få helt unikke jagtoplevelser i det vildtrige område. 
Der er desuden 4 jagtkonsortier og 10 mindre lejere fordelt på ca. 800 ha. land,skov og søer. Opdelingen af konsortierne er geografisk betingede, og jagtarealerne varierer derfor i størrelse fra 25 ha og op til 250 ha. Udlejning sker på 5 årige kontrakter med skæring 1. marts. 

 

Ofte er det samme konsortium, der forlænger aftalen for en ny periode. Konsortier er sikret mulighed for forlængelse, hvis man er enige om betingelserne. Der er mulighed for at blive skrevet op og modtage information om evt. ledige jagtkonsortier.
Henvendelse til godsinspektør Poul Erik Søndergaard
Tlf. 4050 7263. Mail: ps@soeholt.nu
 
OVERNATNING
I tilknytning til deltagelse i jagten henviser vi til følgende overnatningsmuligheder:
Engestoftegaard B&B www.engestoftegaard.dk
Hotel Maribo Søpark, kontakt: soepark@millinghotels.dk
Hotel Sakskøbing: www.hotel-saxkjobing.dk
Hotel Factory Lodge, Holeby: www.factorylodge.com
Søholt | Søholtvej 20, 4930 Maribo - Danmark | info@soeholt.nu