JAGT

I det smukke herregårdslandskab mellem Maribosøerne råder Jagtvæsenet over mere end 1100 Ha. Området er domineret af remiser, marker, skove og enge; uforstyrret og fjernt fra byer og større veje. En magisk lomme af skøn natur i Danmark. Der udlejes et antal dagjagter på fasaner og ænder for jagtselskaber på 10-12 deltagere.

Yderligere udlejes et antal rough shooting arrangementer, hvor 6-8 jægere f.eks med egne hunde, kan få helt unikke jagtoplevelser i det vildtrige område.

Der er desuden 4 jagtkonsortier og 10 mindre lejere fordelt på ca. 800 HA. Land,skov og søer. Opdelingen af konsortierne er geografisk betingede, og jagtarealerne varierer derfor i størrelse fra 25 HA og op til 250HA. udlejning sker på 5 årige kontrakter med skæring 1. marts. Ofte er det samme konsortium, der forlænger aftalen for en ny periode. Konsortier er sikret mulighed for forlængelse, hvis man er enige om betingelserne. Der er mulighed for at blive skrevet op og modtage information om evt. ledige jagtkonsortier.
 
Henvendelse til skytte og naturforvalter Mads Laursen.
Tlf. 6122 1784. Mail: mp@soeholt.nu
 
 
SØHOLT udlejer dagjagter på fasaner for 10-12 skytter. Et af Danmarks flotteste naturområder danner rammen om udfordrende og spændende jagtoplevelser. Der udbydes tillige et antal rough-shooting arrangementer, hvor jægere og hunde udfordres af jagt på næsten alle jagtbare arter i Danmark.

Al udlejning i forbindelse med jagt aftales med naturforvalter, skytte Mads Laursen

KONTAKT:
Skytte Mads Laursen Tlf. 6122 1784  Mail: mp@soeholt.nu
 
Søholt | Søholtvej 51, 4930 Maribo - Danmark | Tlf.: 75897263 | info@soeholt.nu